KIES EEN ONDERWERP

Wie zijn wij?

Traiteurservice.be is het online traiteurgedeelte van De Feestleverancier BV.  Met meer dan 15 jaar ervaring als cateringpartner voor particulieren of voor bedrijven weten we precies hoe we u in de culinaire watten kunnen leggen. De lekkere gerechten worden in dezelfde keukens als die van De Feestleverancier bereid. Meer info over De Feestleverancier vind je hier: www.defeestleverancier.be

Wat zijn de leveringskosten?

Omdat we specifiek met uw bestelling tot bij u thuis of op kantoor leveren op de door u gewenste dag ligt de leveringskost binnen de provincie Antwerpen op 20 euro exclusief 21% btw. Wenst u uw bestelling geleverd buiten de Provincie Antwerpen, de rest van Vlaanderen en ook Wallonië dan kan dit.  Het transport wordt dan verzorgd door een externe partner, in dit geval DPD-Fresh.   Hier komt de leveringskost op 30,00 euro exclusief 21% btw.  Omdat onze gerechten verse ingrediënten en gerechten bevatten is het belangrijk dat dit met speciale koelwagens op de juiste hygiënische temperatuur tot bij u wordt geleverd. 

Waar levert Traiteurservice.be?

U kan uw bestelling plaatsen en laten leveren in de hele  provincie Antwerpen.  Maar ook in de rest van Vlaanderen en Wallonië leveren we ism. een externe partner voor de leveringen.  Voor bedrijven die lunchboxen of andere boxen bestellen voor hun medewerkers leveren we zelfs in heel België.  Ook voor grotere bestellingen kan u via mail een aanvraag maken. 

Kan ik als bedrijf via factuur betalen?

Bedrijven die op regelmatige basis of dagdagelijks wensen te bestellen ontvangen maandelijks 1 factuur voor de geleverde gerechten. Deze kunnen zij dan inbrengen in hun boekhouding. U kan een bedrijfsaccount maken bij uw eerste bestelling.

 

Hoe worden de gerechten aangeleverd?

In de productspecificatie kan u terugvinden hoe iets aangeleverd zal worden en wat de inhoud is van de traiteurbox die u mag verwachten. Indien gewenst kan u ook porseleinen servies, bestek en/of bijkomende materialen zoals barbeque of gourmetstel bijhuren. De dag nadien halen we de vuile afwas op.  Kijk snel onder menu/materialen voor de mogelijkheden.

 

Hoelang op voorhand dien ik te bestellen?

Om een goede voorbereiding mogelijk te maken dient u normaal minimaal 72 uren vooraf uw bestelling te plaatsen. In drukke periodes (feestdagen, communiefeesten, …) is het echter aangeraden ruim vooraf te bestellen. U kan makkelijk enkele maanden vooraf bestellen.

Waar koken jullie?

De Feestleverancier werkt vanuit productiekeukens in Antwerpen, Brussel en Gent.  De gerechten van Traiteurservice.be worden in dezelfde keukens bereid. 

Leveren jullie ook tijdens de feestdagen?

Uiteraard leveren we ook tijdens deze dagen de feestelijkste gerechten en menu’s. Tijdig bestellen is hier echter wel de boodschap want om een optimale kwaliteit te garanderen nemen we maar een beperkt aantal bestellingen aan en ook het aanbod wordt tijdens deze dagen beperkt. Kijk voor meer info of de menu’s op onze speciale Feestdagen pagina.

 

Wordt alles wel gekoeld geleverd?

De gerechten worden met een gekoeld transport tot aan uw deur gebracht.  Soms maken we ook gebruik van thermische EPC dozen welke een ijspak bevatten om de temperatuur van de gerechten onder de wettelijke 7 C° te houden. Dankzij de thermische eigenschappen van deze dozen zal de temperatuur slechts zeer langzaam stijgen.

Kan ik betalen bij levering?

Neen, u dient vooraf online te betalen of via overschrijving.

Leveren jullie ook op andere tijdstippen?

Normaal voorzien we de levering tussen 08u en 17u (standaard levering). Enkel zo kunnen we dit logistiek voor mekaar krijgen om in gans Vlaanderen en Waals-Brabant te leveren.  Voor grotere bestellingen maken we echter graag een uitzondering. Neem dan gerust even contact met ons op!

Klantendienst

De klantendienst van traiteurservice.be is bereikbaar op het telefoonnummer 0488/180.210 of via e-mail op info@traiteurservice.be.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in in de provincie Antwerpen. De levering gebeurt door een koerierdienst. De kosten hiervan worden in de bestelprocedure duidelijk weergegeven. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het adres van de klant geleverd.

De uiterste besteldatum is 72 uren voorafgaand aan de levering. De bestelde artikelen worden geleverd op de door u gekozen datum. traiteurservice.be is evenwel niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen die de leveringsdienst heeft en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdig geleverde bestellingen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan traiteurservice.be. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. * Levering op glv tot aan de deur!!

Ondernemingsgegevens

Traiteurservice.be, handelsbenaming van De Feestleverancier BV, info@defeestleverancier.be, tel: 0488/180.210, Ondernemingsnummer: BE0773.820.864

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Traiteurservice.be, handelsbenaming van De Feestleverancier BV, een BV met maatschappelijke zetel te Oelegemsesteenweg 12, 2520 Broechem, ondernemingsnummer BE0773.820.864 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Traiteurservice.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Traiteurservice.be aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden traiteurservice.beniet. traiteurservice.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. traiteurservice.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door traiteurservice.be. traiteurservice.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

– via kredietkaart

– via bankkaart

– via factuur (enkel voor bedrijven met geldig btw nummer na goedkeuring)

Traiteurservice.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de provincie Antwerpen. De levering gebeurt door een koerierdienst. De kosten hiervan worden in de bestelprocedure duidelijk weergegeven. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het adres van de klant geleverd. De uiterste besteldatum is 72 uren voorafgaand aan de levering. De bestelde artikelen worden geleverd op de door u gekozen datum. traiteurservice.be is evenwel niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen die de leveringsdienst heeft en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdig geleverde bestellingen. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan traiteurservice.be. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van traiteurservice.be. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van traiteurservice.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij traiteurservice.be. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen en tenminsten 72 uren voorafgaand aan de levering, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dagvan de sluiting van de overeenkomst; Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant traiteurservice.be, Oelegemsesteenweg 12, 2520 Broechem, tel: 0488/180.210 – info@traiteurservice.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal traiteurservice.be alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat traiteurservice.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. traiteurservice.be betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van traiteurservice.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32 0488/180.210, via e-mail op info@traiteurservice.be.

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover traiteurservice.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 75 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt traiteurservice.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, traiteurservice.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: verwerken en uitvoeren van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of promoboodschappen. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan traiteurservice.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot traiteurservice.be. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Evenwel dienen externe koerierdiensten of onderaanemingen eveneens over alle gegevens van uw bestelling te beschikken. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, traiteurservice.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord. traiteurservice.behoudt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 0488/180.210.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door traiteurservice.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van traiteurservice.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. Traiteurservice.be heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Indien u drager bent van het UNIZO e-commerce label, deze paragraaf toevoegen: traiteurservice.beheeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.